FACILITY MANAGEMENT

facility management
S rostoucí komplexností moderních budov vzrůstá i požadavek na profesionální technickou údržbu a jejich efektivní management. V případě výskytu neočekávaných poruch z důvodu zanedbání údržby, ty většinou vedou k značným omezením provozního režimu, ale také často k nemalým finančním škodám a nespokojenosti ze strany zákazníků.

V rámci Facility managementu přebíráme provozní kontrolu nad technickým vybavením budovy. Technické systémy budov jako vytápění, chlazení, ventilace-vzduchotechnika, elektroinstalace, sanitární zařízení, zařízení požární ochrany, bezpečnostní a přístupové systémy, technologie garáží, výtahy apod. jsou stále složitější a vyžadující profesionální péči kvalifikovanými odborníky. V těchto případech provádíme management, koordinaci a dohled nad výkonem prací specializovaných subdodavatelů.

Kromě profesionálního provozního managementu technické údržby technologií je naše společnost také tím správným partnerem pro zlepšení výkonu během provozu, realizaci malých přestaveb a výkon drobných oprav budovy, instalací a technologií.

Rozsah služeb:

  • Preventivní údržba
  • Řešení havarijních situací
  • Elektro
  • Voda, Topení
  • Zákonné revize zařízení
  • Údržba venkovních ploch, letní i zimní
  • PO a BOZP

Potřebujete něco jiného? Navštivte www.sluzbylidem24.cz